Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu

Asiakkaillemme on käytössä Anja-annosjakelupalvelu, jossa lääkkeet jaetaan kerta-annospusseihin kahden viikon jaksoissa.

Kotiin ei kerry turhia lääkkeitä ja annosjakelupusseista näkee, onko päivän lääkkeet otettu. Lisätietoja palvelustamme Tyrvään Apteekista puh. 03-512 3700, Farmaseutti Lea Hongisto.